USAID

RITI dot-Gov
Romanian Information Technology Initiative

Internews

 English Version

IT&C in Romania

 

Prima pagina

Stiri

IT&C in Romania

Activitati

Documente de discutie

Legaturi

Contact


Ordonanta Guvernului nr.31/2002 privind serviciile postale, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea 642/2002Īn temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romāniei si ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romāniei adopta prezenta ordonanta.
Art. I 
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 31 din 30 ianuarie 2002 privind serviciile postale, adoptata īn temeiul art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, cu urmatoarele modificari si completari.
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
Prezenta ordonanta are ca scop stabilirea conditiilor de furnizare a serviciilor postale si asigurarea accesului la serviciul universal, īn vederea crearii unei piete concurentiale si promovarii intereselor utilizatorilor.

Art. 2
Īn īntelesul prezentei ordonante, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) servicii postale - serviciile destinate publicului, constānd īn colectarea, sortarea, transportul si livrarea la destinatari a trimiterilor postale, efectuate cu caracter profesional si īn scopul obtinerii de profit;
b) retea postala publica - sistemul de organizare si resursele de orice fel, utilizate de un furnizor de servicii postale, īn principal, pentru:
- colectarea trimiterilor postale de la toate punctele de acces;
- transportul si manipularea trimiterilor postale de la punctele de acces pāna la centrele de distribuire;
- distribuirea trimiterilor postale la adresele indicate pe acestea;
c) puncte de acces - ansamblul instalatiilor fizice, inclusiv cutiile postale, puse la dispozitie publicului, prin intermediul carora trimiterile postale pot fi introduse īn reteaua postala publica;
d) puncte de contact - ansamblul instalatiilor fizice prin intermediul carora trimiterile postale pot fi livrate destinatarilor;
e) colectare - operatiunea de preluare a trimiterilor postale depuse la punctele de acces;
f) distribuire - procesul care īncepe cu sortarea trimiterilor postale la centrul de distribuire si se īncheie cu livrarea acestora la destinatari;
g) trimitere de corespondenta - comunicare scrisa, tiparita, imprimata sau īnregistrata pe orice fel de suport material, care urmeaza sa fie transportata si livrata, altfel decāt electronic, la adresa indicata de expeditor pe acest suport sau pe ambalajul acestuia. Cartile, cataloagele, ziarele si periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondenta;
h) trimitere postala - un bun aflat īn forma finala īn care urmeaza sa fie transportat si livrat, altfel decāt prin mijloace electronice, la adresa indicata de expeditor; din aceasta categorie fac parte trimiterile de corespondenta, precum si carti, cataloage, ziare, periodice si colete postale continānd bunuri cu sau fara valoare comerciala;
i) trimitere postala internationala - trimitere postala expediata de pe teritoriul Romāniei catre o adresa care nu se afla pe acest teritoriu sau expediata din afara teritoriului Romāniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;
j) publicitate prin posta - trimiterile postale interne sau internationale care urmeaza sa fie transportate si livrate la adresa indicata de expeditor pe trimiterea īn sine sau pe ambalajul acesteia, constānd exclusiv īn materiale de reclama, marketing sau publicitate, care contin mesaje identice, cu exceptia numelui, adresei si numarului de identificare a destinatarului, precum si a altor modificari care nu altereaza natura mesajului, daca aceste trimiteri sunt expediate unui numar semnificativ de destinatari, stabilit de autoritatea de reglementare. Nu constituie publicitate prin posta:
- chitantele, facturile, situatiile financiare si alte mesaje avānd un continut diferit;
- trimiterile postale care contin īn afara de publicitate prin posta si alte trimiteri īn acelasi ambalaj;
k) serviciu de trimitere recomandata - serviciu postal ale carui particularitati constau īn oferirea unei garantii forfetare īmpotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totala sau partiala ori deteriorare a trimiterii postale si īn eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea la punctul de acces sau livrarea la destinatar;
l) serviciu de trimitere cu valoare declarata - serviciu postal a carui particularitate consta īn asigurarea unei trimiteri postale īmpotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale ori deteriorarii, pentru o suma egala cu valoarea declarata de expeditor;
m) serviciu de trimitere contra ramburs - serviciu postal a carui particularitate consta īn achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii postale de catre destinatar expeditorului prin intermediul retelei postale publice;
n) servicii financiar-postale - ansamblul de servicii de īncasari, de plati si transferuri de fonduri efectuate de furnizorii de servicii postale prin intermediul retelei postale publice; serviciile financiar-postale fac parte din sfera serviciilor postale;
o) serviciu de schimb de documente - furnizarea de mijloace, inclusiv punerea la dispozitie de catre un tert de sedii ad-hoc si de mijloace de transport, care permit autolivrarea prin schimb reciproc a trimiterilor postale īntre utilizatorii abonati la acest serviciu;
p) furnizor de servicii postale - persoana juridica ce presteaza servicii postale;
q) furnizor de serviciu universal - furnizorul de servicii postale care presteaza unul sau mai multe servicii postale din sfera serviciului universal, desemnat īn acest sens de autoritatea de reglementare;
r) cheltuieli terminale - remunerarea furnizorului de serviciu universal pentru distribuirea pe teritoriul Romāniei a trimiterilor postale expediate din afara teritoriului Romāniei;
s) expeditor - persoana care genereaza efectiv trimiterea postala si, personal sau prin intermediul unui tert, o introduce īn reteaua postala publica;
t) destinatar - persoana careia īi este adresata trimiterea postala;
u) utilizator - persoana care beneficiaza de servicii postale īn calitate de expeditor sau de destinatar;
v) cerinte esentiale - conditii generale, care nu sunt de natura economica, impuse de stat pentru furnizarea serviciilor postale, constānd īn: protectia secretului corespondentei, asigurarea securitatii retelei postale publice īn ceea ce priveste transportul bunurilor periculoase, precum si, īn cazuri justificate, protectia datelor cu caracter personal, asigurarea confidentialitatii informatiilor transmise sau stocate, protectia dreptului la viata privata, protectia mediului si respectarea normelor privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
w) servicii cu valoare adaugata - servicii postale ale caror caracteristici raspund unor cerinte speciale ale utilizatorilor. Asemenea caracteristici sunt, de exemplu: livrarea trimiterii postale personal destinatarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, livrarea la o data si o ora anume stabilite, garantarea livrarii la o data si o ora anume stabilite, īncercari multiple de livrare, livrarea potrivit prioritatii sau ordinii specificate de expeditor, confirmarea catre expeditor a efectuarii livrarii, posibilitatea de schimbare a destinatiei sau a destinatarului īn timpul tranzitului ori, daca livrarea la destinatia initiala nu este posibila, monitorizarea trimiterii postale pe toata durata tranzitului si altele asemenea. Īn sensul prezentei definitii, nu constituie caracteristici suplimentare livrarea accelerata a trimiterii postale ori transmiterea sau primirea continutului unei trimiteri postale prin mijloace electronice catre, respectiv de catre un furnizor de servicii postale, īn vederea sortarii, tiparirii sau pregatirii trimiterii postale."

Art. 3
Prevederile prezentei ordonante nu sunt aplicabile urmatoarelor servicii:
a) transportul si livrarea trimiterilor postale proprii personal de catre expeditorul real al acestora;
b) transportul si livrarea trimiterilor postale proprii ale expeditorului prin intermediul unui sediu secundar al acestuia, īn cazul īn care trimiterile īn cauza se refera la activitatea expeditorului si urmaresc īn mod nemijlocit satisfacerea unui interes al acestuia, legat de activitatea īn cauza;
c) transportul si livrarea unei singure trimiteri postale a expeditorului, efectuate cu titlu gratuit si īn mod nemijlocit de catre o persoana fizica īmputernicita de expeditor īn acest scop;
d) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale īn cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autoritatilor publice, īn temeiul unor dispozitii legale speciale;
e) transportul si livrarea cu titlu gratuit ale īnscrisurilor care īnsotesc bunurile transportate si livrate īmpreuna cu acestea."

Art. 4
(1) Secretul trimiterilor postale este inviolabil.
(2) Retinerea, predarea sau deschiderea trimiterilor postale este permisa numai īn conditiile si cu procedura prevazute de lege."
CAPITOLUL II: Serviciul universal
Art. 5
(1) Dreptul de acces la serviciul universal reprezinta dreptul de a beneficia de furnizarea permanenta a serviciilor postale incluse īn sfera serviciului universal, la anumite standarde de calitate, īn orice punct de pe teritoriul Romāniei, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.
"(2) Orice persoana are dreptul de acces la serviciul universal."
(3) Autoritatea de reglementare stabileste conditiile de amplasare a punctelor de acces si a punctelor de contact, astfel īncāt densitatea acestora sa tina seama de nevoile utilizatorilor, precum si de standardele de calitate a serviciilor postale din sfera serviciului universal.
(4) Serviciile incluse īn sfera serviciului universal sunt:
a) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale, īn greutate de pāna la 2 kg;
b) colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale, īn greutate de pāna la 10 kg;
c) distribuirea coletelor postale īn greutate de pāna la 20 kg, expediate din afara teritoriului Romāniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;
d) serviciul de trimitere recomandata, indiferent daca trimiterea este interna sau internationala;
e) serviciul de trimitere cu valoare declarata, indiferent daca trimiterea este interna sau internationala;
f) orice alte servicii postale stabilite prin hotarāre a Guvernului, daca raspund unor necesitati de ordin social sau economic ale utilizatorilor, care nu pot fi asigurate īn mod satisfacator īn conditiile unei piete concurentiale.
(5) Autoritatea de reglementare poate mari limita de greutate prevazuta la alin. (4) lit. b) pāna la cel mult 20 kg si poate stabili conditii speciale pentru livrarea la domiciliu a coletelor postale respective.
(6) Dimensiunile minime si maxime ale trimiterilor postale care fac obiectul serviciilor postale incluse īn sfera serviciului universal se stabilesc de autoritatea de reglementare, īn conformitate cu prevederile actelor adoptate de Uniunea Postala Universala.
"(7) Serviciile cu valoare adaugata nu sunt incluse īn sfera serviciului universal."

Art. 6
(1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei stabileste politica si strategia privind implementarea serviciului universal, cu respectarea principiilor transparentei, obiectivitatii, proportionalitatii si nediscriminarii. Īn stabilirea acestei politici si strategii Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va actiona īn vederea limitarii posibilelor efecte negative asupra concurentei, determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum si a asigurarii protectiei interesului public.
(2) Pe baza politicii si strategiei stabilite potrivit alin. (1) autoritatea de reglementare stabileste conditiile si procedura pe care le aplica pentru a desemna un furnizor de servicii postale ca furnizor de serviciu universal, precum si conditiile speciale pe care trebuie sa le respecte acesta si drepturile de care beneficiaza īn furnizarea serviciului universal.
(3) Autoritatea de reglementare poate desemna ca furnizor de serviciu universal numai un furnizor care asigura conditiile prevazute īn prezenta ordonanta pentru prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal."

Art. 7
(1) Furnizorul de serviciu universal trebuie sa asigure, īn fiecare localitate īn care presteaza serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligatia sa le furnizeze, cel putin o colectare de la fiecare punct de acces si cel putin o livrare la locuinta fiecarei persoane fizice si la sediul fiecarei persoane juridice, īn fiecare zi lucratoare, dar nu mai putin de 5 zile pe saptamāna, cu exceptia cazurilor sau conditiilor geografice considerate exceptionale de autoritatea de reglementare."
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) autoritatea de reglementare poate stabili ca livrarea sa se faca la anumite instalatii corespunzatoare, īn conditii determinate.
Art. 8
Furnizorul de serviciu universal trebuie sa respecte īn mod cumulativ urmatoarele conditii generale īn īndeplinirea obligatiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care īi incumba:
a) sa garanteze respectarea cerintelor esentiale;
b) sa ofere servicii identice utilizatorilor care se afla īn conditii comparabile;
c) sa ofere servicii disponibile pentru toti utilizatorii, fara nici un fel de discriminare;"
d) sa ofere servicii īn mod neīntrerupt, cu exceptia cazurilor de forta majora;
e) sa asigure o evolutie continua a serviciilor īn functie de cerintele tehnice, economice si sociale, precum si adaptarea serviciilor la cerintele utilizatorilor.
Art. 9
(1) Furnizorul de serviciu universal are obligatia sa puna la dispozitie utilizatorilor, īn mod regulat, informatii detaliate si actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor din sfera serviciului universal pe care le furnizeaza, īn special informatii referitoare la conditiile generale de acces la aceste servicii, precum si la tarifele si nivelul standardelor de calitate ale acestor servicii."
(2) Informatiile mentionate la alin. (1) se publica pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal si īn conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.
Art. 10
(1) Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a asigura accesul utilizatorilor la reteaua postala publica pe care o opereaza, īn conditii de transparenta, obiectivitate si nediscriminare.
(2) Autoritatea de reglementare poate impune furnizorului de serviciu universal cu pozitie dominanta pe piata relevanta obligatii privind conditiile īn care acesta trebuie sa permita accesul altor furnizori de servicii postale la reteaua postala publica pe care o opereaza, daca o asemenea masura se impune pentru asigurarea unui mediu concurential si pentru respectarea principiilor transparentei, obiectivitatii si nediscriminarii."
CAPITOLUL III: "Drepturi acordate furnizorului de serviciu universal"
Art. 11
Īn vederea asigurarii serviciului universal, furnizorul de serviciu universal beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) dreptul de prioritate la īnchirierea spatiilor necesare īn vederea desfasurarii activitatii de transport al trimiterilor postale si mandatelor postale, aflate īn proprietatea societatilor comerciale, societatilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome cu obiect de activitate īn domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale si aeriene;
b) dreptul de efectuare cu prioritate a transportului trimiterilor postale si mandatelor postale de catre societatile comerciale, societatile nationale, companiile nationale si regiile autonome cu obiect de activitate īn domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale si aeriene, precum si dreptul de acces cu prioritate īn mijloacele de transport aflate īn proprietatea sau īn administrarea acestora;
c) dreptul de acces cu prioritate la punctele de frontiera si la organele vamale;
d) dreptul de a instala, īntretine, īnlocui si muta, cu titlu gratuit, cutii postale pe imobilele aflate īn proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
e) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice alta natura care i se cuvin īn temeiul oricarui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal, īn conditiile stabilite de lege si de autoritatea de reglementare;
f) dreptul de a actiona īn relatiile internationale īn calitate de furnizori de serviciu universal si de a īncheia acorduri operationale īn aceasta calitate;
g) dreptul de a utiliza formularele internationale specifice, prevazute īn acordurile internationale la care Romānia este parte."

"Art. 111
(1) Īn cazul īn care proprietarul doreste sa īnchirieze unul dintre spatiile prevazute la art. 11 lit. a) va face o oferta furnizorului de serviciu universal.
(2) Furnizorul de serviciu universal este obligat sa īsi exercite dreptul de prioritate īn termen de 15 zile de la primirea ofertei.
(3) Īn cazul īn care furnizorul de serviciu universal nu īsi exprima vointa sau nu accepta oferta, spatiul se poate īnchiria oricarei alte persoane.
(4) Contractul de īnchiriere īncheiat cu alta persoana cu nerespectarea dreptului de prioritate sau īn conditii mai avantajoase pentru aceasta persoana decāt cele prevazute īn oferta trimisa titularului dreptului de prioritate este lovit de nulitate relativa.
(5) Actiunea īn nulitate relativa poate fi introdusa de furnizorul de serviciu universal, titular al dreptului de prioritate.
(6) Conditiile de exercitare a dreptului prevazut la art. 11 lit. b) se stabilesc prin contract īncheiat īntre furnizorul de serviciu universal si transportator, contract care va asigura atāt respectarea dreptului de prioritate al furnizorului de serviciu universal, cāt si protectia intereselor transportatorului."

CAPITOLUL IV: Drepturi rezervate
Art. 12
(1) Dreptul de a presta unul sau mai multe servicii postale avānd ca obiect trimiteri de corespondenta interne sau internationale, indiferent daca livrarea acestora este accelerata ori nu, a caror greutate este mai mica de 350 g si al caror tarif este mai mic decāt de 5 ori tariful public corespunzator unei trimiteri de corespondenta din prima treapta de greutate a celei mai rapide categorii standard, poate fi rezervat de catre autoritatea de reglementare furnizorului de serviciu universal, īn masura necesara īndeplinirii obligatiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care īi revin. Serviciile care fac obiectul unui asemenea drept rezervat de autoritatea de reglementare sunt denumite īn continuare servicii rezervate.
(2) Limitele stabilite īn conformitate cu alin. (1) pot fi micsorate prin hotarāre a Guvernului."

Art. 13
Dreptul de a presta unul sau mai multe dintre urmatoarele servicii nu poate fi rezervat, indiferent de greutatea trimiterilor postale care fac obiectul lor sau de tariful aplicabil:
a) servicii cu valoare adaugata;
b) servicii postale avānd ca obiect publicitatea prin posta;
c) serviciul de schimb de documente.
Art. 14
Sfera serviciilor care pot fi rezervate, determinata potrivit art. 12 si 13, poate fi restrānsa prin hotarāre a Guvernului, īn vederea liberalizarii graduale si controlate a pietei serviciilor postale.

CAPITOLUL V: "Regimul de autorizare a furnizorilor de servicii postale"
"Art. 141
(1) Furnizarea serviciilor postale se realizeaza īn conditiile regimului de autorizare prevazut de prezentul capitol.
(2) Regimul de autorizare generala permite furnizarea de servicii postale fara obtinerea unei decizii explicite din partea autoritatii de reglementare, prin notificarea intentiei de a presta activitati de furnizare a serviciilor postale.
(3) Licenta individuala este acea autorizatie acordata de autoritatea de reglementare unui furnizor de servicii postale, conferindu-i acestuia drepturi si obligatii specifice, suplimentare fata de cele conferite de regimul de autorizare generala, autorizatie necesara pentru furnizarea anumitor servicii postale, prevazute de prezenta ordonanta."


Art. 15
(1) Furnizarea serviciilor postale care nu sunt incluse īn sfera serviciului universal se poate face īn conditiile regimului de autorizare generala.
(2) Īnainte de īnceperea activitatii orice persoana juridica ce intentioneaza sa furnizeze servicii postale din categoria celor prevazute la alin. (1) are obligatia de a transmite autoritatii de reglementare o notificare cu privire la aceasta intentie.
(3) Dreptul de a furniza servicii postale īn conditiile regimului de autorizare generala se acorda cu conditia ca persoana juridica īn cauza sa īsi asume obligatia de a respecta cerintele esentiale, precum si prevederile legale care reglementeaza aceste cerinte esentiale, inclusiv cele cuprinse īn reglementarile emise pe baza prezentei ordonante.
(4) Autoritatea de reglementare stabileste conditiile si procedura de acordare, modificare, suspendare si retragere a dreptului de a furniza servicii postale īn conditiile regimului de autorizare generala, precum si obligatiile care incumba titularilor, cu respectarea principiilor transparentei, nediscriminarii, proportionalitatii si obiectivitatii.
(5) Dreptul de a furniza servicii postale īn conditiile regimului de autorizare generala se considera obtinut īn termen de 45 de zile de la data primirii notificarii de catre autoritatea de reglementare, cu exceptia situatiei īn care persoanei īn cauza i s-a comunicat īn acest interval decizia de neacordare a acestui drept.
(6) Īn cazul īn care persoanei care a efectuat notificarea īi sunt cerute documente, informatii suplimentare sau clarificari pentru a beneficia de dreptul de a furniza servicii postale īn conditiile regimului de autorizare generala, termenul prevazut la alin. (5) se suspenda pāna la primirea acestora."

Art. 16
(1) Furnizarea serviciilor postale incluse īn sfera serviciului universal se poate face numai pe baza licentei individuale.
(2) Licenta individuala poate contine obligatii specifice, īn scopul si īn masura necesare pentru garantarea respectarii cerintelor esentiale si pentru asigurarea dreptului de acces la serviciul universal.
(3) Obligatiile prevazute la alin. (2) pot privi, īntre altele:
a) furnizarea unor servicii din sfera serviciului universal;
b) calitatea, disponibilitatea si modul de prestare a serviciilor furnizate pe baza licentei;
c) respectarea drepturilor rezervate furnizorilor de serviciu universal, īn conformitate cu prevederile cap. IV;
d) eventualele contributii datorate de titular īn temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de furnizarea serviciilor postale din sfera serviciului universal.
(4) Autoritatea de reglementare stabileste conditiile si procedura de acordare, modificare, suspendare si retragere a licentelor individuale, precum si continutul acestora, inclusiv obligatiile care incumba titularilor, tinānd seama de prevederile alin. (2) si (3), cu respectarea principiilor transparentei, nediscriminarii, proportionalitatii si obiectivitatii.
(5) Termenul de acordare a licentei individuale sau de comunicare a deciziei de respingere a cererii de acordare a licentei individuale este de 90 de zile de la data īnregistrarii cererii.
(6) Īn cazul īn care sunt cerute solicitantului documente, informatii suplimentare sau clarificari īn vederea acordarii licentei individuale, termenul prevazut la alin. (5) se suspenda pāna la primirea acestora."

Art. 17
(1) Autoritatea de reglementare poate stabili tarife pentru activitatea de autorizare, precum si modul de īncasare a acestora.
(2) Sumele rezultate din īncasarea tarifelor de autorizare constituie venituri ale autoritatii de reglementare, urmānd sa fie folosite īn conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli al acesteia.
(3) Neplata tarifelor de autorizare īn termenul stabilit de autoritatea de reglementare atrage, dupa caz, respingerea cererii de acordare a licentei individuale sau neacordarea dreptului de a furniza servicii postale īn conditiile regimului de autorizare generala."

Art. 18
(1) Decizia de respingere a cererii de acordare a licentei individuale si decizia de neacordare a dreptului de a furniza servicii postale īn conditiile regimului de autorizare generala trebuie motivate si se comunica īn termenul prevazut la art. 15 alin. (5), respectiv īn termenul prevazut la art. 16 alin. (5), putānd fi contestate de persoana interesata īn conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
(2) Decizia de suspendare sau de retragere a licentei individuale ori a dreptului de a furniza servicii postale īn conditiile regimului de autorizare generala trebuie motivata si poate fi contestata de persoana interesata, īn conformitate cu Legea nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare."

Art. 19
Furnizarea serviciului de trimitere recomandata avānd ca obiect un act de procedura emis de o instanta judecatoreasca romāna se poate face numai īn conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.
Art. 20 abrogat
CAPITOLUL VI: Tarife si contabilitate
Art. 21 abrogat
Art. 22
(1) Tarifele serviciilor postale din sfera serviciului universal trebuie sa fie accesibile, transparente, nediscriminatorii si fundamentate pe costuri.
"(2) Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a supune spre aprobare autoritatii de reglementare tarifele percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligatia sa le presteze si de a le aduce la cunostinta publicului, cu cel putin 30 de zile īnainte de data la care acestea intra īn vigoare, īn conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.
(3) abrogat
(4) Īn situatia īn care furnizorul de serviciu universal acorda facilitati tarifare īn cazul unui volum mare de trimiteri de la acelasi expeditor, el are obligatia de a aplica principiile transparentei si nediscriminarii atāt cu privire la tarife, cāt si cu privire la conditiile asociate acestora.
(5) Facilitatile tarifare acordate īn conformitate cu prevederile alin. (4) trebuie sa fie fundamentate pe costuri si vor fi facute publice īn conditiile stabilite de autoritatea de reglementare si pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal.
(6) Autoritatea de reglementare poate stabili īn sarcina furnizorului de serviciu universal obligatia mentinerii unui nivel uniform al tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat sa le presteze."

Art. 23
(1) Furnizorul de serviciu universal trebuie sa respecte urmatoarele principii la īncheierea acordurilor privind cheltuielile terminale corespunzatoare trimiterilor postale internationale expediate din afara teritoriului Romāniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia:
a) cheltuielile terminale sa fie fixate īn functie de costurile prelucrarii si livrarii trimiterilor postale internationale;
b) nivelul tarifelor sa fie corespunzator calitatii serviciului;
c) cheltuielile terminale sa fie transparente si nediscriminatorii.
(2) Īn cazul īn care nu exista asemenea acorduri, furnizorul de serviciu universal aplica prevederile acordurilor internationale īn domeniu la care Romānia este parte."

Art. 24
(1) Furnizorul de serviciu universal trebuie sa tina evidenta contabila separata, īn cadrul contabilitatii interne de gestiune, pentru fiecare dintre serviciile rezervate, pe de o parte, si pentru serviciile nerezervate, pe de alta parte.
(2) Īn evidenta corespunzatoare serviciilor nerezervate trebuie sa se urmareasca distinct serviciile incluse īn sfera serviciului universal si cele care nu sunt incluse īn aceasta sfera.
(3) Autoritatea de reglementare poate impune furnizorilor de servicii postale obligatia de a tine evidenta contabila distincta si īn alte cazuri si poate stabili conditiile īn care trebuie īndeplinita aceasta obligatie, īn scopul aplicarii coerente a principiilor contabilitatii analitice.
(4) Metodologia de repartizare pe conturi a costurilor corespunzatoare serviciilor rezervate si serviciilor nerezervate se stabileste de autoritatea de reglementare. Alte metodologii pot fi utilizate numai daca respecta prevederile alin. (1)-(3) si sunt aprobate de autoritatea de reglementare.
(5) Respectarea de catre un furnizor de serviciu universal a metodologiei de repartizare a costurilor, prevazuta la alin. (4), se verifica de un organism independent de furnizorul respectiv. Furnizorii de serviciu universal au obligatia sa publice anual o declaratie pe propria raspundere privind respectarea acestei metodologii, pe cheltuiala lor si īn conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.
(6) Situatiile financiare anuale ale furnizorului de serviciu universal trebuie īntocmite, prezentate spre auditare unui auditor financiar independent si publicate anual pe cheltuiala furnizorului si īn conditiile stabilite de autoritatea de reglementare."

Art. 25
Este interzisa subventionarea serviciilor postale nerezervate pe baza veniturilor obtinute din furnizarea serviciilor rezervate, cu exceptia cazurilor īn care aceasta subventionare este strict necesara īndeplinirii obligatiilor privind furnizarea serviciilor postale din sfera serviciului universal.
Art. 26
(1) Nu sunt supuse tarifarii categoriile de trimiteri postale internationale a caror gratuitate este prevazuta īn acorduri internationale la care Romānia este parte.
"(2) Prin hotarāre a Guvernului se pot stabili si alte gratuitati, precum si modalitatile de compensare financiara a furnizorului de servicii postale desemnat sa le asigure."

CAPITOLUL VII: Protectia utilizatorilor
Art. 27
(1) Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a respecta, īn relatiile cu utilizatorii, regulile stabilite potrivit prezentului articol.
(2) Furnizorul de serviciu universal stabileste si supune spre aprobare autoritatii de reglementare, īntr-un termen stabilit de aceasta, regulile aplicabile serviciilor postale din sfera serviciului universal pe care are obligatia sa le presteze. Īn cazul īn care apreciaza ca regulile propuse sunt nesatisfacatoare din punct de vedere tehnic sau al protectiei utilizatorilor ori contravin prevederilor legale, acordurilor internationale la care Romānia este parte sau regulilor minime obligatorii stabilite potrivit alin. (3), autoritatea de reglementare poate solicita modificarea corespunzatoare a acestor reguli, iar furnizorul de serviciu universal este obligat sa opereze modificarile cerute.
(3) Autoritatea de reglementare poate stabili reguli minime obligatorii aplicabile serviciilor postale din sfera serviciului universal, cu respectarea prevederilor cuprinse īn prezenta ordonanta, īn celelalte acte normative si īn acordurile internationale la care Romānia este parte."

Art. 28
Publicitatea prin posta trebuie sa contina un marcaj distinctiv care sa asigure identificarea acesteia ca atare, pe ambalajul trimiterii sau pe trimiterea īn sine, īn conditii stabilite de autoritatea de reglementare.
Art. 29
(1) Trimiterile postale distribuite de un furnizor de servicii postale trebuie sa fie marcate corespunzator cu denumirea sau marca comerciala a furnizorului respectiv.
(2) Furnizorul de servicii postale are obligatia sa marcheze toate instalatiile fizice care fac parte din reteaua postala publica pe care o opereaza, inclusiv cutiile postale, cu un semn distinctiv care sa asigure identificarea furnizorului īn cauza."
(3) Autoritatea de reglementare poate stabili conditiile īn care furnizorii de servicii postale trebuie sa īsi īndeplineasca obligatiile prevazute la alin. (1) si (2).
Art. 30
(1) Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a respecta standardele de calitate stabilite de autoritatea de reglementare pentru serviciile postale din sfera serviciului universal pe care are obligatia sa le presteze.
(2) Respectarea standardelor de calitate, stabilite potrivit alin. (1), de catre furnizorul de serviciu universal, va face anual obiectul evaluarii unui organism independent de furnizorul īn cauza, īn conditii stabilite de autoritatea de reglementare. Raportul de evaluare se publica anual pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal si īn conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.
(3) Autoritatea de reglementare poate dispune, din oficiu sau la primirea unei plāngeri ori sesizari, obligarea furnizorului de serviciu universal de a lua toate masurile necesare pentru a asigura respectarea standardelor de calitate stabilite potrivit alin. (1)."

Art. 31
(1) Furnizorii de servicii postale au obligatia sa stabileasca un mecanism simplu, transparent si accesibil de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori, īn special īn ceea ce priveste pierderea, distrugerea partiala ori totala sau deteriorarea trimiterilor postale, precum si nerespectarea standardelor de calitate a serviciilor.
(2) Mecanismul de solutionare a reclamatiilor prevazut la alin. (1) trebuie sa prevada:
a) proceduri pentru determinarea furnizorului de servicii postale caruia īi revine raspunderea, īn cazul īn care sunt implicati 2 sau mai multi asemenea furnizori;
b) proceduri care sa permita solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor, precum si un sistem adecvat de rambursare sau compensare.
(3) Mecanismul de solutionare a reclamatiilor prevazut la alin.(1) si (2) este supus spre aprobare autoritatii de reglementare, īntr-un termen stabilit de aceasta. Īn cazul īn care apreciaza ca mecanismul propus nu īndeplineste conditiile prevazute la alin.(1) si (2), autoritatea de reglementare poate solicita modificarea corespunzatoare a acestuia.
"(4) Informatiile privind statistica reclamatiilor adresate furnizorului de serviciu universal, precum si modul īn care acestea au fost solutionate se publica o data cu raportul de evaluare prevazut la art. 30 alin. (2).
(5) Īn cazul īn care reclamatia adresata furnizorului de servicii postale nu a fost solutionata īn mod satisfacator, utilizatorul īn cauza poate īnainta o plāngere autoritatii de reglementare sau poate introduce o cerere de chemare īn judecata la instanta competenta. Cererea de chemare īn judecata poate fi introdusa indiferent daca o plāngere avānd acelasi obiect a fost īnaintata autoritatii de reglementare."
"(6) Autoritatea de reglementare stabileste o procedura de mediere īn vederea solutionarii amiabile a litigiilor dintre utilizatori si furnizorii de servicii postale."

Art. 32
(1) Raspunderea fata de utilizatori pentru serviciile postale neincluse īn sfera serviciului universal se stabileste conform contractelor īncheiate cu utilizatorii, īn conditiile prevazute de prezenta ordonanta si de celelalte dispozitii legale īn vigoare.
"(2) Raspunderea fata de utilizatori pentru serviciile postale incluse īn sfera serviciului universal, prestate de furnizorul de serviciu universal, se stabileste, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante si a celorlalte dispozitii legale īn vigoare, prin clauzele contractului-cadru care se avizeaza de autoritatea de reglementare si se publica pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal, īn conditiile stabilite de autoritatea de reglementare."

CAPITOLUL IX: Emiterea si comercializarea timbrelor si efectelor postale
Art. 33
abrogat
Art. 34
Planurile emisiunilor filatelice, conditiile de emitere, tiparire, punere īn circulatie, retragere din circulatie si de comercializare a timbrelor si efectelor postale se stabilesc de autoritatea de reglementare."

Art. 35
abrogat
Art. 36
(1) Componenta si modul de administrare a Conservatorului de timbre se stabilesc de autoritatea de reglementare.
"(2) Bunurile aflate īn componenta Conservatorului de timbre fac parte din patrimoniul cultural national mobil.
(3) Administrarea Conservatorului de timbre se realizeaza de catre o persoana juridica desemnata de autoritatea de reglementare."

CAPITOLUL X: Conditiile de acceptare a trimiterilor postale
Art. 37
Furnizorul de servicii postale are obligatia de a presta serviciile pentru care este autorizat, īn conditiile prezentei ordonante, atāt timp cāt sunt īndeplinite īn mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt īntrunite atāt conditiile de acceptare a trimiterilor postale prevazute de prezentul capitol si de regulile stabilite potrivit art. 27, cāt si, pentru trimiterile postale internationale, conditiile prevazute īn acordurile internationale la care Romānia este parte si conditiile de acceptare stabilite de tarile de destinatie;
b) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale sunt posibile cu personalul si mijloacele obisnuite de care dispune furnizorul respectiv;
c) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale nu sunt īmpiedicate de īmprejurari de forta majora, caz fortuit ori ca urmare a faptei expeditorului sau a unei terte persoane pentru care furnizorul de servicii postale nu este chemat, potrivit legii, sa raspunda."

Art. 38
(1) Sunt excluse de la colectare, sortare, transport si livrare:
"a) trimiterile postale constānd īn bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar si numai pe o portiune din parcurs;"
b) trimiterile postale al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum si trimiterile postale constānd īn bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate;
c) trimiterile postale care prezinta etichete sau inscriptii vechi neīndepartate.
(2) Urmatoarele categorii de trimiteri postale sunt admise la colectare, sortare, transport si livrare numai daca, pe lānga conditiile generale, sunt īndeplinite si conditiile speciale prevazute pentru transportul acestor marfuri, astfel:
a) trimiterile postale constānd īn bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare si altele similare, īn conditiile prevazute prin aceste dispozitii;
b) trimiterile postale constānd īn bunuri al caror transport, īncarcare, descarcare sau transbordare prezinta greutati privind manipularea fata de mijloacele sau instalatiile furnizorului de servicii postale, īn conditiile tehnice si de exploatare convenite de furnizor cu expeditorul, pentru fiecare caz.
Art. 39
(1) Atunci cānd natura bunului care face obiectul unei trimiteri postale cere ca el sa fie ambalat, furnizorul de servicii postale trebuie sa protejeze acest bun conform standardelor si normelor tehnice īn vigoare. Pe toata durata operatiunilor de colectare, sortare, transport si livrare furnizorul de servicii postale raspunde pentru pierderea totala sau partiala a bunului expediat, precum si pentru pagubele pricinuite persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri.
(2) Furnizorul de servicii postale este obligat sa accepte bunul ambalat de catre expeditor atunci cānd ambalajul folosit corespunde standardelor si normelor tehnice īn vigoare. Īn aceasta situatie responsabilitatea pierderii totale sau partiale, deteriorarii, pagubelor pricinuite persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare, revine expeditorului.
(3) Daca pentru anumite trimiteri postale sunt necesare masuri speciale de manipulare si depozitare, īn functie de natura lor, furnizorul de servicii postale trebuie sa aplice etichete sugestive care sa indice modul de manipulare si depozitare. Furnizorul de servicii postale poate pune la dispozitie expeditorului etichete tipizate. Furnizorul de servicii postale este obligat sa recunoasca si sa foloseasca inscriptionarile si etichetele aplicate de expeditor, atunci cānd acestea corespund standardelor si normelor tehnice īn vigoare."

CAPITOLUL XI: Raspunderea pentru furnizarea serviciilor postale
Art. 40
(1) Furnizorul de servicii postale este raspunzator fata de utilizatori pentru prestarea serviciului īn conditiile prevazute de lege si de contractul īncheiat cu expeditorul.
(2) Īn cazul pierderii totale sau partiale ori al deteriorarii trimiterii postale, furnizorul de servicii postale raspunde pentru paguba pricinuita, daca aceste īmprejurari au survenit īntre momentul depunerii trimiterii la punctul de acces si momentul livrarii la destinatar.
(3) Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii postale este de 6 luni si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale la punctul de acces.
(4) Termenul de solutionare a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii postale este de 3 luni si se calculeaza de la data introducerii reclamatiei.
(5) Reclamatia prealabila poate fi introdusa de expeditor sau de destinatar.
(6) Termenul de pastrare pentru trimiterile postale este de 18 luni si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale la punctul de acces.
(7) Termenele prevazute īn prezentul articol se aplica si īn cazul trimiterilor postale internationale, daca prin acordurile internationale la care Romānia este parte nu se prevede altfel."

Art. 41
(1) Termenul pentru introducerea cererii de chemare īn judecata este de 6 luni pentru trimiterile postale interne si de un an pentru cele internationale.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) este termen de prescriptie si curge de la data primirii raspunsului la reclamatia prealabila sau, īn cazul īn care nu s-a raspuns la reclamatia prealabila, de la expirarea termenului de solutionare a acesteia.
(3) Cererea de chemare īn judecata va fi īnsotita de dovada īndeplinirii procedurii reclamatiei prealabile."

Art. 42
(1) Expeditorul are dreptul la o despagubire corespunzatoare valorii reale a prejudiciului cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totala sau partiala sau prin deteriorarea trimiterii, valoare care nu va depasi limitele prevazute la art. 43. Pagubele indirecte si beneficiile nerealizate nu se despagubesc.
(2) Expeditorul poate renunta la dreptul sau de despagubire īn favoarea destinatarului.
Art. 43
(1) Furnizorii de servicii postale raspund pentru trimiterile postale interne, dupa cum urmeaza:
a) īn caz de pierdere, furt sau distrugere totala:
1. cu īntreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
2. cu īntreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, pāna īn momentul livrarii la destinatar;
3. cu īntreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, dupa livrarea acesteia destinatarului, cānd furnizorul de servicii postale a omis īncasarea rambursului de la destinatar;
4. cu īntreaga suma depusa la punctul de acces, pentru mandate, īn conditiile prevazute la art. 46;
5. cu suma reprezentānd de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
b) īn caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare:
1. cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, īnscrisa īn nota de inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
2. cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale depuse īnchise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
3. cu cota-parte din suma prevazuta la lit. a) pct. 5, stabilita īn raport cu greutatea lipsa sau cu greutatea continutului deteriorat, pentru coletele care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
4. cu suma prevazuta la lit. a) pct. 5, īn caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale, altele decāt coletele.
(2) La sumele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se adauga dobānda legala care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile.
(3) Furnizorii de servicii postale raspund pentru telegrame cu contravaloarea tarifelor īncasate la depunerea la punctul de acces, īn urmatoarele cazuri:
1. telegrama nu a fost livrata;
2. telegrama a fost livrata mai tārziu decāt prevede contractul-cadru sau contractul īncheiat cu utilizatorul;
3. continutul telegramei a fost denaturat.
(4) Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.
(5) Cānd expeditorul a declarat o valoare mai mica decāt cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.
(6) Īn afara despagubirilor prevazute la alin. (1) lit. a) se restituie si tarifele īncasate la depunerea trimiterii postale la punctul de acces.
(7) Īn cazul neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor cu valoare adaugata, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele īncasate suplimentar fata de tarifele aplicabile pentru serviciul postal standard."

Art. 44
(1) Īn toate cazurile mentionate la art. 43 furnizorul de servicii postale este exonerat de raspundere īn urmatoarele situatii:
a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului;
b) paguba s-a produs ca urmare a faptei unei terte persoane pentru care furnizorul de servicii nu este chemat, potrivit legii, sa raspunda;
c) trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar;
d) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; īn acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.
(2) abrogat
Art. 45
Trimiterile postale care nu au putut fi livrate destinatarilor si nici expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii postale dupa expirarea termenului de pastrare prevazut la art. 40 alin. (6) sau (7), dupa caz."

Art. 46
(1) Furnizorii de servicii postale sunt raspunzatori de sumele transmise prin intermediul serviciului de mandate pāna īn momentul īn care acestea au fost platite.
(2) Sumele a caror plata sau rambursare nu a fost reclamata de catre cei īn drept, īn termen de 6 luni de la data depunerii acestora la punctele de acces, ramān definitiv cāstigate furnizorilor de servicii postale."
(3) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2) nu pot fi primite reclamatii referitoare la mandatele īn cauza, indiferent de motivul sau obiectul acestora.
(4) Tarifele percepute de furnizorii de servicii postale pentru serviciul de mandate nu se restituie, chiar daca mandatele ramān neplatite, cu conditia ca neplata sa nu fie imputabila furnizorului de servicii postale.
Art. 47
Furnizorul de servicii postale raspunde pentru trimiterile postale internationale īn conformitate cu prevederile acordurilor internationale la care Romānia este parte."

Art. 48
Partile pot stabili prin contract clauzele de agravare a raspunderii furnizorului de servicii postale prevazute de prezentul capitol."

CAPITOLUL XII: Autoritatea de reglementare
Art. 49
(1) Īn exercitarea atributiilor prevazute de prezenta ordonanta autoritatea de reglementare urmareste, īn principal, atingerea urmatoarelor obiective:
a) asigurarea dreptului de acces la serviciul universal;
b) promovarea intereselor utilizatorilor, īn special ale celor cu handicap, boli cronice, de vārsta īnaintata, cu venituri mici sau care locuiesc īn zone izolate, īn zone din perimetrul rural sau īn zone cu densitate demografica redusa;
c) promovarea eficientei economice a furnizorilor de servicii postale;
d) asigurarea sustenabilitatii economice a activitatilor efectuate de furnizorii de servicii postale.
(2) Pentru scopurile aplicarii prezentei ordonante atributiile autoritatii de reglementare sunt īndeplinite de Autoritatea Nationala de Reglementare īn Comunicatii.
(3) Autoritatea de reglementare este, de asemenea, īmputernicita:
a) sa ia orice masuri necesare īn vederea organizarii aplicarii prezentei ordonante;
b) sa asigure supravegherea respectarii prevederilor prezentei ordonante, a masurilor luate īn aplicarea acesteia, precum si a drepturilor si obligatiilor furnizorilor de servicii postale, putānd lua orice masuri pe care le apreciaza necesare īn acest scop.
(4) Autoritatea de reglementare poate īncheia contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, avānd ca obiect efectuarea unor activitati specifice, necesare īndeplinirii atributiilor prevazute de prezenta ordonanta".

Art. 50
Autoritatea de reglementare poate solicita furnizorilor de servicii postale informatiile necesare īn vederea exercitarii atributiilor prevazute la art. 49 alin. (3)."

Art. 51
(1) Furnizorii de servicii postale autorizati īn conditiile prezentei ordonante datoreaza autoritatii de reglementare un tarif de monitorizare anual, īn cuantum de 0,1 % din cifra de afaceri pe anul anterior a fiecarui furnizor.
(2) Decizia prin care se stabileste tariful de monitorizare datorat pentru un an se comunica īn scris fiecarui furnizor de servicii postale, pāna la data de 15 mai a anului respectiv, prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire.
(3) Tariful de monitorizare datorat trebuie achitat īn doua transe egale, prima īn cel mult 45 de zile de la data comunicarii deciziei prevazute la alin. (2), iar cea de-a doua, pāna la data de 31 decembrie a anului respectiv.
(4) Īn scopul aplicarii prevederilor prezentului articol, cifra de afaceri este suma veniturilor realizate din vānzarile de produse sau din prestarile de servicii realizate de agentul economic īn cursul unui exercitiu financiar.
(5) Īn vederea determinarii cifrei de afaceri furnizorii de servicii postale au obligatia de a transmite autoritatii de reglementare un exemplar al situatiilor financiare anuale, o data cu depunerea acestora la directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, īn termenul prevazut de lege.
(6) La īncetarea activitatii īn domeniul serviciilor postale, indiferent de forma acestei īncetari, orice furnizor de servicii postale are obligatia de a achita un tarif de monitorizare corespunzator, stabilit astfel:
a) īn cazul īn care īncetarea activitatii īn domeniul serviciilor postale se produce īnainte de stabilirea tarifului de monitorizare anual, īn conditiile alin. (2), furnizorul datoreaza un tarif de monitorizare īn cuantum de 0,1 % din cifra de afaceri cumulata a anului anterior si a anului īn curs;
b) īn cazul īn care īncetarea activitatii īn domeniul serviciilor postale se produce dupa stabilirea tarifului de monitorizare anual, īn conditiile alin. (2), pe lānga acest tarif furnizorul datoreaza si un tarif suplimentar, īn cuantum de 0,1 % din cifra de afaceri pe anul īn curs.
(7) Tariful de monitorizare prevazut la alin. (6) trebuie achitat la data determinarii, īn conditiile legii, a cifrei de afaceri."

Art. 52
Īn cazurile īn care, īn temeiul prezentei ordonante, autoritatea de reglementare este īmputernicita sa stabileasca anumite obligatii, conditii, standarde, reguli, proceduri sau termene, autoritatea de reglementare este, de asemenea, īmputernicita sa stabileasca sanctiunile aplicabile pentru nerespectarea acestor obligatii, conditii, standarde, reguli, proceduri sau termene."

Art. 53
Autoritatea de reglementare participa la negocierea sau semnarea acordurilor internationale cu autoritatile de reglementare īn domeniul postal ale altor tari.
CAPITOLUL XIII: Regim sanctionator si dispozitii procedurale
Art. 54
(1) Controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante revine autoritatii de reglementare, care actioneaza prin personalul de control īmputernicit īn acest scop.
(2) abrogat
Art. 55
Īn exercitarea atributiilor de control personalul īmputernicit īn acest scop al autoritatii de reglementare poate solicita furnizorilor de servicii postale informatiile care īi sunt necesare, mentionānd temeiul legal si scopul solicitarii, si poate stabili termene pāna la care aceste informatii sa īi fie furnizate, sub sanctiunea prevazuta de prezenta ordonanta."

Art. 56
(1) Personalul de control al autoritatii de reglementare, īmputernicit īn acest scop, poate sa solicite declaratiile sau documentele necesare pentru efectuarea controlului, sa ridice copii de pe registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente; de asemenea, este autorizat sa faca inspectii inopinate, al caror rezultat va fi consemnat īntr-un proces-verbal de constatare, si sa primeasca, la convocare sau la fata locului, informatii si justificari.
(2) La solicitarea personalului de control al autoritatii de reglementare, īmputernicit īn acest scop, ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne sunt obligati sa acorde tot sprijinul pentru a permite exercitarea puterilor de investigare prevazute la alin. (1)."

Art. 57
(1) Īn cazul īn care pentru efectuarea controlului sunt necesare documente, date sau informatii aflate īn posesia altor autoritati publice, acestea sunt obligate sa permita personalului de control al autoritatii de reglementare, īmputernicit īn acest scop, accesul la documentele, la datele si informatiile īn cauza, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate.
(2) Personalul de control al autoritatii de reglementare, īmputernicit īn acest scop, primind acces la documentele, datele si informatiile mentionate la alin. (1), este obligat sa respecte caracterul de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date si informatii, īn conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate."

Art. 58
Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savārsite īn astfel de conditii īncāt sa constituie, potrivit legii penale, infractiuni:
1. depunerea la un punct de acces a urmatoarelor categorii de trimiteri postale:
a) trimiteri postale constānd īn bunuri care, prin natura lor sau prin modul cum sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
b) trimiteri postale al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum si trimiterile postale constānd īn bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate;
c) trimiteri postale constānd īn bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar si numai pe o portiune din parcurs;"

d) trimiteri postale constānd īn bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare si altele similare, cu īncalcarea conditiilor obligatorii prevazute prin aceste dispozitii;
2. introducerea īn trimiterile postale cu tarif inferior a unor trimiteri postale pentru care sunt stabilite tarife superioare sau tarife care prin īnsumare depasesc tariful trimiterii īn care au fost introduse;
3. francarea trimiterilor postale cu timbre decupate din efecte postale sau din alte formulare cu marca postala imprimata ori cu marci postale īntrebuintate sau prin oricare alt mijloc fraudulos;
4. īmpiedicarea instalarii cutiilor postale sau a instalatiilor fizice care constituie puncte de contact;
5. distrugerea sau deteriorarea cutiilor postale sau a instalatiilor fizice care constituie puncte de contact ori deschiderea lor neautorizata;
6. amplasarea īn vecinatatea sau pe suprafata unui obiect a oricaror semne, inscriptii, marci, embleme sau alte mijloace de identificare care pot genera riscul de confuzie cu cutiile postale sau cu instalatiile fizice care constituie puncte de contact;
7. introducerea īn cutiile postale sau īn instalatiile fizice care constituie puncte de contact a unor bunuri care pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
"8. īncalcarea drepturilor acordate furnizorului de serviciu universal īn temeiul prevederilor cap. III;
9. īncalcarea obligatiilor prevazute la art. 7;
10. īncalcarea obligatiilor prevazute la art. 8, 9 sau 10;
11. prestarea sau oferirea catre public a serviciilor care fac obiectul unui drept rezervat furnizorului de serviciu universal;
12. colectarea trimiterilor de corespondenta care fac obiectul unui serviciu rezervat, urmata de livrarea acestora catre alte persoane decāt furnizorul de serviciu universal caruia i-a fost rezervat dreptul de a presta serviciul īn cauza;
13. utilizarea de semne, inscriptii, marci, embleme, stampile sau orice alte mijloace de identificare care pot genera riscul de confuzie cu cele utilizate de un furnizor de serviciu universal;
14. prestarea sau oferirea catre public de servicii postale de catre persoane care nu sunt autorizate sa furnizeze servicii postale īn sensul prezentei ordonante;
15. prestarea sau oferirea catre public a altor servicii postale decāt cele pentru care a fost obtinut dreptul de a furniza servicii postale, īn conditiile regimului de autorizare generala sau pe baza licentei individuale;
16. nerespectarea obligatiilor care incumba titularilor dreptului de a furniza servicii postale, īn conditiile regimului de autorizare generala, sau a obligatiilor prevazute īn licentele individuale, stabilite potrivit prevederilor art. 15 sau 16, dupa caz;
17. īncalcarea obligatiilor prevazute la art. 22 alin. (1), (2), (4) sau (5), art. 23, 24 sau 25;
18. īncalcarea prevederilor art. 26;
19. īncalcarea obligatiilor prevazute la art. 27;
20. īncalcarea obligatiilor prevazute la art. 28, art. 29 alin. (1) si (2), art. 30, 31, art. 32 alin. (2) sau la art. 37."
21. abrogat
22. abrogat
23. abrogat
Art. 59
(1) Contraventiile prevazute la art. 58 se sanctioneaza astfel:
a) cele de la pct. 1-8, cu amenda de la 500.000 lei la 5.000.000 lei;
"b) cele de la pct. 9-20, cu amenda de la 5.000.000 lei la 250.000.000 lei, iar pentru furnizorii de servicii postale cu o cifra de afaceri de peste 5.000.000.000 lei, cu o amenda īn cuantum de pāna la 5 % din cifra de afaceri; de asemenea, īn situatiile īn care gravitatea faptei o justifica, autoritatea de reglementare poate decide, dupa caz, respingerea cererii de acordare a licentei individuale, neacordarea dreptului de a furniza servicii postale īn conditiile regimului de autorizare generala ori retragerea licentei individuale sau a dreptului de a furniza servicii postale īn conditiile regimului de autorizare generala.
(2) Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotarāre a Guvernului, īn functie de evolutia indicelui inflatiei.
(3) Individualizarea sanctiunii īn cazul savārsirii uneia dintre contraventiile prevazute la art. 58 pct. 9-20 se face tināndu-se seama de gravitatea faptei si a consecintelor sale asupra concurentei, dupa criteriile cifrei de afaceri a contravenientului si ale cotei de piata detinute de acesta."

Art. 60
(1) Autoritatea de reglementare poate obliga furnizorii de servicii postale la plata unor amenzi administrative īn suma de pāna la 100.000.000 lei pentru fiecare zi de īntārziere, stabilind totodata si data de la care acestea se calculeaza, pentru a-i determina:
a) sa furnizeze īn mod complet si corect informatiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 50 sau 55;
b) sa se supuna controlului prevazut la art. 54-57;
"c) sa se conformeze īn termenul stabilit masurilor luate de autoritatea de reglementare, īn temeiul atributiilor de control mentionate la art. 54.
(2) Cuantumul amenzilor administrative prevazute la alin. (1) poate fi actualizat prin hotarāre a Guvernului, īn functie de evolutia indicelui inflatiei.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si a unor alte acte normative, aprobata prin Legea nr. 315/2002, sumele rezultate din īncasarea amenzilor administrative stabilite la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispozitia autoritatii de reglementare, si vor fi folosite īn conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii."

Art. 61
(1) Contraventiile prevazute la art. 58 se constata de catre personalul de control al autoritatii de reglementare, īmputernicit īn acest scop, iar cele prevazute la art. 58 pct. 1-8, si de catre ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne.
(2) Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 58 pct. 1-8 se aplica de catre personalul de control prevazut la alin. (1) ori de catre ofiteri sau subofiteri din cadrul Ministerului de Interne, dupa caz.
(3) Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 58 pct. 9-20, precum si amenzile administrative prevazute la art. 60 se aplica de catre organele de control ale autoritatii de reglementare.
(4) Actul prin care se aplica amenzile administrative prevazute la art. 60 constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate."

Art. 62
Bunurile ce fac obiectul contraventiilor prevazute la art. 58 pct. 1 vor fi confiscate si valorificate, īn conditiile legii.
Art. 63
Īn masura īn care prezenta ordonanta nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 58 li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
Art. 64 abrogat
CAPITOLUL XIV: Dispozitii finale si tranzitorii
Art. 65
(1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este organul administratiei publice centrale care are sarcina de a organiza si de a supraveghea īndeplinirea obligatiilor ce rezulta pentru Romānia din actele Uniunii Postale Universale si din alte instrumente juridice internationale īn domeniul postal la care Romānia este parte.
(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei reprezinta administratia postala romāna īn relatiile cu toate organizatiile internationale.
"(3) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate delega īndeplinirea atributiilor prevazute la alin. (1) si (2) altor persoane juridice."
Art. 66
Īn situatii exceptionale, precum stare de asediu, stare de urgenta, dezastre sau calamitati, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, īn colaborare cu Ministerul Apararii Nationale si cu celelalte institutii din sistemul national de aparare, poate dispune reorganizarea, restrāngerea sau suspendarea temporara a serviciilor postale, facānd publica aceasta decizie.
Art. 67
(1) Autorizatiile existente ramān valabile timp de un an de la data intrarii īn vigoare a prezentei ordonante, cu exceptia cazului īn care prevad un termen mai scurt.
(2) Pāna la expirarea duratei de valabilitate, stabilita conform prevederilor alin. (1), titularii vor solicita acordarea dreptului de a furniza servicii postale īn conditiile regimului de autorizare generala sau emiterea licentei individuale, potrivit prevederilor prezentei ordonante."

Art. 68
Organizarea evidentei contabile separate, potrivit art. 24, de catre furnizorii de servicii postale care, la data intrarii īn vigoare a prezentei ordonante, sunt autorizati sa presteze asemenea servicii īn baza Legii serviciilor postale nr. 83/1996 se va realiza īn termen de 6 luni de la aceasta data. Īn situatii exceptionale autoritatea de reglementare poate autoriza prelungirea acestui termen cu īnca 6 luni.
Art. 69
Pe data intrarii īn vigoare a prezentei ordonante se abroga:
a) Legea serviciilor postale nr. 83/1996, publicata īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996;
b) Ordonanta Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor postale nr. 83/1996, publicata īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999;
c) Legea nr. 5/2001 privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicatii destinate diasporei romānesti, publicata īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 61 din 5 februarie 2001;
d) orice alte dispozitii contrare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,
Dan Nica
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA
abrogat 
Publicata īn Monitorul Oficial cu numarul 87 din data de 1 februarie 2002
Art. II 
Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, dāndu-se textelor o noua numerotare.

© 2003 Internews